By | January 16, 2022

[ad_1]

פסיכולוגים ומאמני חיים מאמינים שכל התשובות נמצאות אצל כל אדם. הם עוזרים לכל האנשים להוציא את התשובות שכבר נמצאות בתוכם. הם לא אומרים לאף אחד מה לעשות. הם פשוט שואלים את כולם מספר שאלות כדי לעזור להם לצייר את התשובות שהם צריכים.

האם אתה מאמין שאתה כבר יודע את הפתרונות לבעיות שלך?

האם אתה מאמין שאתה צריך לסמוך על אנשי מקצוע שאומרים לך שאתה חייב להיות זה שימצא את התשובות שאתה צריך?

הם פשוט שואלים אותך מה דעתך על איך אפשר לפתור את הבעיות שלך. הם לא עוזרים לך למצוא פתרונות. הם מפחדים להגיד לך מה לעשות כי הם לא יודעים מה טוב או רע, והם מתעלמים מפרטים רבים על המקרה שלך.

ההדרכה שעליך לעקוב היא ההדרכה שניתנה על ידי המוח הלא מודע החכם בחלומות שלך. למוח הלא מודע יש מקור אלוהי והוא יודע הכל עליך ועל חייך.

מצאתי בריאות נפשית תקינה ולמדתי איך לשים קץ לכל מחלות הנפש בזכות הציות שלי להדרכה הלא מודעת בחלומות. הציות שלי שם קץ לחטא הקדמון המוכיח לעולם שעלינו לסמוך על ההדרכה האלוהית.

החטא הקדמון הוא נטייה מולדת לרוע במין האנושי, המועבר מאדם לגזע כתוצאה מחטאו. החטא הקדמון מייצג את אי הציות של האדם להנחייתו של אלוהים.

אדם לא ציית לאזהרת ה’ ואכל את הפירות האסורים, שניתנה לו על ידי חוה, שלא צייתה לאזהרת ה’ לפניו בגלל הצעת הנחש.

הנחש בחלומות מייצג אירוע רע שישים קץ לטעות חמורה. לאחר אי ציות להנחיית אלוהים, בני האדם נענשו בכך שנאלצו לנטוש את גן העדן, שהיה כמו גן עדן.

בני אדם נאלצו לסבול כדי לטהר את רוחם כי הם היו סוררים. הם לא יכלו ללמוד איך להפוך לחכמים בלי לסבול.

לאחר שגיליתי את קדושת המוח הלא מודע, ולאחר שגיליתי את קיומו של מצפוננו הפרוע, הצלחתי להוכיח שעלינו להישמע להנחיית ה’ מבלי לפקפק בחוכמתו. אנו בורים ואבסורדים, בעוד שההדרכה האלוהית מרפאה מחלות נפש ומחלות גופניות.

עלינו להילחם בנטייה הפנימית שלנו לרוע. אנו זקוקים בהכרח להדרכתו של אלוהים כדי למצוא בריאות, אהבה, שלווה ואושר. לבד נוכל למצוא רק אימה וייאוש. זו הסיבה שהעולם שלנו הוא גיהנום חי.

כולם בעולמנו צבועים אנוכיים. אפילו אלה שכביכול מייצגים את אלוהים על פני כדור הארץ אינם מצייתים להנחייתו של אלוהים. הם מנסים להתאים את ההדרכה הזו למושגים של הציוויליזציה המודרנית האבסורדית.

אם אתה רוצה לברוח מהגורל הטרגי של אלה שהם קורבנות של הטבע הפראי שלהם, עליך לעקוב אחר ההדרכה החכמה של המוח הלא מודע בחלומותיך. המוח הלא מודע אומר לך מה לעשות, אבל בלי לתת לך ישירות את התשובות שאתה צריך.

אתה צריך לחפש את התשובות האלה על ידי מעקב אחר הרמזים הלא מודעים בחלומות שלך. בדרך זו, המוח הלא מודע עוזר לך לפתח את האינטליגנציה שלך. אתה לומד כיצד לגלות את הפתרונות שאתה צריך בעצמך, מבלי להיות תלוי במדריך שלך. אתה חוקר עצמאי. עם זאת, אתה נעזר בדרכים רבות.

אתה לא מבזבז את זמנך בחיפוש אחר פתרונות במדבר. המוח הלא מודע עוזר לך למצוא ישירות את הדרך הנכונה.

פעמים אחרות, המוח הלא מודע אומר לך ממה עליך להימנע על ידי שליחת אזהרה ברורה. אתה צריך תמיד לציית להדרכה שיש לך, גם כאשר אתה לא מסכים עם ההדרכה הזו כי אתה בור, עצלן ואנוכי. אל תאכל פרי אסור אם תהיה לך אזהרה זו בחלום.

[ad_2]

Source by Christina Sponias

Leave a Reply

Your email address will not be published.