By | January 15, 2022

[ad_1]

בקריאה בטארוט, קלף הטארוט חמשת החומשים יכול לעורר חשש ודאגה. עבור רוב קוראי הטארוט, חמשת החומשים יכולים לייצג חוסר ביטחון כלכלי או מאבק. ברמה הרגשית, חמשת החומשים עשויים לייצג גם תחושות של בידוד או נטישה. עם זאת, יש הרבה יותר בחמשת החומשים ממה שרוב האנשים מניחים. סמליות הטארוט שלו משקפת הרבה יותר ממה שנראה לעין. למען האמת, קלף זה יכול להיות סמל של אמונה ואהבה.

הדימויים של חמשת החומשים משקפים מה שנראה כזוג חסר כל שהולך מתחת לחלון ויטראז’ בסערת שלג. הסמליות הברורה ביותר המתוארת בכרטיס זה היא חלון הוויטראז’. למרות שאין התייחסות מילולית לכנסייה או למקדש הדתי, אפשר להניח שחלון הוויטראז’ הוא חלק ממוסד קדוש. סמליות זו משקפת שתי נקודות משמעותיות.

במשך מאות שנים שימשה ויטראז’ים כשיטה להקניית דימויים סמליים רוחניים. במקרה של חמשת החומשים, הדימויים של ויטראז’ים מסמלים צורך לשלב עקרונות רוחניים בחייו של האדם. בקריאה בטארוט, מחומשים משקפים את הרכוש החומרי והארצי. עם זאת, מחומשים יכולים גם לייצג את מערכת הערכים של האדם. כאשר חמשת החומשים מופיעים במאמר טארוט, לעתים קרובות יש הצעה שצריך להסתכל מעבר לעולמם החומרי ולהעריך את האתיקה והמוסר שלו.

חשוב לציין שהתהליך הזה לא צריך להיות כואב וגם חמשת החומשים לא צריכים לעורר שום פחד. זו יכולה להיות רק הצעה שנקודת המבט של האדם הפכה מוגבלת או חילונית מדי והם לא מצליחים לתפוס את העולם מנקודת מבט רוחנית או קדושה.

הסמליות של הוויטראז’ מתייחסת גם למושג האמונה. בקריאות טארוט, חמשת החומשים מייצגים לעתים קרובות את הצורך לשמור על תחושת האמונה של האדם בזמנים קשים. חשוב מכך, הוא משמש כתזכורת שאסור לאבד את התכונות החיוביות של כל מצב נתון.

בקריאות טארוט מאוהבות, חמשת החומשים אינם בהכרח קלף שלילי. למעשה, זה יכול לייצג מערכת יחסים שמסוגלת לסבול גם את הטוב וגם את הרע. למרות שהדברים עשויים להיראות בשפל של כל הזמנים, האהבה בין שני אנשים יכולה להעביר אותם לצד השני.

[ad_2]

Source by Carolyn Naiman

Leave a Reply

Your email address will not be published.