By | December 28, 2021

[ad_1]

שינה טובה הכרחית לבריאות מיטבית ויכולה להשפיע על מצב הרוח, המשקל וההורמונים.

הפרעות שינה ובעיות שינה הן תלונות מודרניות נפוצות, כולל נדודי שינה, חוסר שינה, דום נשימה בשינה, נחירות ותסמונת רגליים חסרות מנוחה. הפרעות ובעיות שינה חמורות מספיק כדי להפריע לתפקוד גופני, נפשי, חברתי ורגשי תקין.

חלק מהגורמים העיקריים להפרעות שינה הם עייפות יתר, פחד, חרדה, ארוחות כבדות ועשירות, קפה, תה ועוד חומרים ממריצים שנלקחים בלילה, חדר חם מדי או רועש.

הפרעת שינה מתמשכת ראויה לתשומת לב קפדנית ולבדיקה רפואית.

גורמים אסטרולוגיים האחראים להפרעות/בעיות שינה הם

בית 12/אדון -סימן טבעי של שינה

בית רביעי/אדון-בית נוחות

ירח -המשמעות של נפש/לב/בטן/מצבי רוח

כַּספִּית -מייצג אינטליגנציה ועצבי מוח

שַׁבְתַאִי -מייצג דיכאון, חסימה ומחלות

שילובים אסטרולוגיים להפרעות שינה

1. מרקורי שולט בעצבי המוח, הירח שולט בתודעה, בלב ובבטן. יופיטר שולט על הכבד והריאות. חלקי הגוף הגורמים להפרעות שינה הם עצבי המוח, הריאות והכבד. לכן שלושת כוכבי הלכת הללו אחראים לספק שינה תקינה.

2. אדון הבית ה-12 הנוכח ב-3/6/8 מצביע על שינה מופרעת.

3. אדון בית 3/6/12 שהוצב בבית 12 מעיד על שינה לא מספקת.

4. אם אדון העולה/בית השלישי או הירח ממוקם בבית 12 אז השינה מאופיינת בחלומות מעורפלים.

5. נוכחות של מזיק טבעי כמו שבתאי/מאדים/שמש/ראהו/קטו בבית 12 מעידה על שינה מופרעת.

6. בית 12 חבוט בין אדוני בית 6 ל-8 מייצג נדודי שינה או שינה עם חלומות נוראיים.

7. אדון 12 בעירה על ידי שמש אז היליד יסבול מנדודי שינה.

8. בית/אדון 12 הקשורים לוונוס מצביע על שעות שינה ארוכות.

9. אדון בית 3/4 נוכח בבית 12 או אדון בית 12 הנוכח בבית 3/4 מעורר חלומות מיניים במוחו של הילידים.

10. אדון ה-12 נמצא בהתעלות/בית משלו, היליד יישן יותר מדי.

11. אדון בית 12 שהוצב לעולה או אדון עולה ו-12 מחליף את בתיהם, ואז היליד מפתח נטיות עצלות וישן יותר מדי.

12. בית 12/אדון הקשור לוונוס גורם לישנוניות יתר, במיוחד אם ונוס הוא גם אדון העולה / בית 4 כמות השינה עולה על קפלים רבים.

13. ראהו הקשור לבית/אדון 12 אחראי לשינה מופרעת.

14. אם קטו משויך לבית/אדון ה-12, היליד יישאר משעמם וישנוני.

15. אם אדון בית 12 חלש ונוכח בבית 6/8 תקופת השינה מצטמצמת.

[ad_2]

Source by Geeta Jha

Leave a Reply

Your email address will not be published.