By | November 11, 2021

[ad_1]

מאדים, כוכב הלכת הלוחם נחשב למלפיק טבעי הן באסטרולוגיה הוודית והן באסטרולוגיה המערבית. האנרגיה של מאדים חמה, נפיצה ואלימה, ומכאן הסיווג “מלפיק”. ישנם תחומי חיים רבים שבהם האנרגיה העלולה להרוס לא רק מועילה, היא גם הכרחית. לשייך את מאדים ללוחמה הוא הגיוני, כי בקרב, במיוחד בקרבות מיושנים שבהם הלחימה הייתה פנים אל פנים ולעתים קרובות אחד על אחד, האנרגיה הנפיצה והרצחנית הזו יחד עם כוח פיזי ואומץ היא הכוח העיקרי.

רק זכרו שהשפעתו של מאדים מחוץ לשדה הקרב היא גם עצומה. מקצועות כמו שיווק, רפואה, טכנולוגיה, הנדסה, מכניקה, ספורט תחרותי וכמובן אכיפת החוק והצבא נשלטים ישירות על ידי מאדים. לאנשים שמצליחים במקצועות אלה יש בדרך כלל מאדים חזק וממוקם היטב במפת הלידה שלהם. כשמאדים נמצא במקום טוב, במזל שלו, בהתרוממות רוח, בבית מתאים או במזל “ידידותי”, זה נותן אומץ ויכולת לקום ולהשיב מלחמה. בדרך כלל אלה עם מאדים חזק נהנים מאוד מהפסדים ותבוסות, מכיוון שהם חוזרים חזק עוד יותר.

כאשר מאדים אינו במיקום פלנטרי נוח, הוא עלול לגרום לכעס ולתוקפנות מיותרת. האנרגיה של מאדים ממוקדת ואינטנסיבית. זו לא האנרגיה הדרושה לפרויקטים מתמשכים ארוכי טווח. מאדים עוזר עם פרצי אנרגיה קצרים, כמו לעמוד על שלך במצב מסוים או לאזור אומץ למשימה מסוימת. מאדים, יחד עם השמש, הירח, מרקורי ונוגה הוא “כוכב לכת אישי”. בגלל הקרבה היחסית שלהם, כוכבי הלכת הללו משנים מיקומים בשמים במהירות, ומשפיעים על חיי היום יום ועל עניינים אישיים קצרי טווח.

מאדים אחראי גם על תשוקה ותשוקות ודחפים מיניים. אם הפלנטה ממוקמת היטב, היא מביאה לדחף מיני בריא ולגישה חיובית, אם לא, היא עלולה לזרוע הרס ביחסים אישיים, במיוחד בכל הנוגע לנישואים.

מעקב אחר המעבר היומי, או לפחות החודשי של מאדים, יכול לתת תובנות שימושיות מאוד, שכן כוכב הלכת הזה באמת יכול להביא תוקפנות ולגרום למצבים נפיצים. בהיותנו “חיות חברתיות”, חשוב מאוד להימנע מעימותים מיותרים, כעסים ואלימות. מכיוון שלמרות הסכנה המובנית הזו, מאדים אחראי גם על תכונות חשובות וחיוביות מאוד, עדיף לא לפחד מכוכב הלכת הלוחם, אלא לאמץ את האנרגיות שלו בצורה זהירה.

ככל שמאדים נע במהירות בגלגל המזלות, אפשר להימנע מתקופות מסוימות לפעולות שבהן תוקפנות זו עלולה להזיק, ללא אי נוחות גדולה. “זמנים מסוכנים” אלו הם בעלי משך קצר. אם מאדים מכובד היטב במפת הלידה, לבישת אלמוג אדום או קרנליאן אדום יכול להביא הצלחה ועושר, שכן אבני חן אלו מתעלות את האנרגיה של מאדים כדי להגביר את הביטחון העצמי, האומץ, הכוח והיכולת להתמקד.

למוח האנושי יש יכולת מדהימה להתגבר על קשיים. רק על ידי הבנת האנרגיות של מאדים, הן המפחידות והן התוססות והחיות להפליא, אנו יכולים לשנות במודע את הגישות שלנו ולהתמקד בהיבטים החיוביים של מאדים. כוכב מאדים לא יכול להיות אחראי למזג רע ולאלימות, לאחר שמבינים את הכוחות הפלנטריים, זו הבחירה שלנו אם נכנע או נתנגד. תפקידה העיקרי של האסטרולוגיה הוא להבין את הכוחות הללו כדי שאנשים יוכלו לקבל החלטות ובחירות מושכלות כדי לחיות חיים מאושרים ומוצלחים יותר.

[ad_2]

Source by Zour Gold

Leave a Reply

Your email address will not be published.