By | November 9, 2021

[ad_1]

המיקום הפלנטרי של תרשים הורוסקופ מצביע על אופי המחלה ממנה יסבול וכיצד הם ישפיעו עליו. ניתן לברר קודם לכן מחלות ומוות וניתן לבצע פעולות נאותות כדי לעצור או למזער השפעות מרושעות כאלה.

גורמים המשפיעים על מחלות והחלמה אפשרית ממנה

עולה: החיוניות והמרץ של היליד.

שמש: מבנה כללי וחוזק של החוקה הפיזית.

ירח: מעיד על בריאות נפשית של אדם.

בית 6/אדון: בריאות ומחלה רגילה או מחלה חריפה.

בית 8/אדון: אופי קטלני של מחלה הגורם להפרעה נפשית וחרדה לחיים.

בית 12/אדון: אשפוז עקב בעיות כרוניות.

שילוב להידבקות במחלות:

 • השמש היא היבט של malefic מהווים רגישות למחלות.
 • שבתאי צופה בית 6/אדון.
 • שבתאי וירח משולבים במזל סרטן.
 • השמש מושפעת ממאדים ונוגה.
 • אדון ה-6 והשמש בשילוב בבית העולה/שמיני מצביעים על מחלות המשפיעות על הפנים.
 • אדון העולה ו-8 משולבים יחד.
 • אדון/בית העולה מופן על ידי שבתאי ומאדים.
 • Lord of ascendant ו-Sun משולבים בבית 6/8/12.
 • שבתאי ומאדים משולבים בבית 6/8.
 • אדון ה-6 בשילוב עם ירח בבית עלה/שמיני.
 • Malefic ב-6 ללא היבטים מועילים גורם למחלה מתמשכת.
 • צדק וירח נמצאים בבית 12.
 • שמש, מאדים ושבתאי משולבים בבית, גורמים למחלה באיבר המסומן על ידי אותו בית.
 • Malefic מאדים מוצב בסימן רשע.
 • אדון הבית ה-8 נפגע בין כוכבי לכת או כוכבי הלכת בחולשה.

שילובים להחלמה מוקדמת ממחלה:

 • כוכב לכת חזק שהוצב במעלה נותן החלמה מוקדמת ממחלה.
 • אדוני הנסיגה והבית העשירי מיודדים זה עם זה.
 • אדוני בתים 4 ו-7 מעידים על החלמה מהירה.
 • אדון העולה קשור לירח, וירח מושפע מכוכבי לכת מועילים או ממוקם ברביע, מעיד על החלמה מוקדמת ממחלה.
 • אדון העולה והירח הוצב ברביעים, בעל השפעות מועילות.
 • ירח שהוצב במזל משלו/התעלות וקשור לכוכב הלכת מצביע על החלמה מהירה ממחלה.
 • ירח בסימן נע או נפוץ המופיע על ידי אדון העולה או כוכבי לכת שהוצבו בו.
 • ירח בסימן משלו המוצב בבית 4/10, מעיד על החלמה מהירה מהמחלה.
 • שמש/ירח בהיבט על ידי Benfic וממוקם בבית עולה/4/7 מצביע על החלמה מהירה.

שילובים להחלמה מאוחרת:

 • אם אדון העולה הוצב בסימן זוגי ויש איבה בין אדוני העולה לבית י’ או בין אדוני בית ד’ ל-10, יש להצביע על איחור בהחלמה ממחלה.
 • אדון 6 הקשור לבית 8/12/אדון מצביע על קושי בהחלמה.
 • אם לכוכבי לכת בבית 12 אין קשר עם בית 2 ו-10, אלא קשור לבית 6 בלבד, מצביע על הארכת טיפול בבית חולים או ריתוק למיטה בקשר לטיפול.
 • ירח או נוגה המוצבים בעלייה מעידים על התאוששות מאוחרת.
 • העלייה שהוצבה בבית 12 מעידה על החלמה איטית ממחלה.
 • אדון העולה בשילוב עם מאדים, מייצג התאוששות איטית מאוד ממחלה.
 • אדון העולה מוצב בבית 6/8 ואדון 8 ברביע, מעיד על סבל מתמשך ממחלות גופניות.

אפשרות למוות ממחלות גופניות:

 • Lord of ascendant ממוקם במקום 4/6/7 מאדון בית 7, מעיד על אפשרות למוות ממחלה כרונית.
 • אדוני העולה חלש יותר מאדון בית ח’.
 • אדון העולה הקשור עם כוכבי לכת/כוכבי הלכת הרטרוגרדיים ומוצב ברביע, מצביע על אפשרות למוות עקב מחלה.
 • אדוני עולה ו-8 משולבים בבית.
 • אדוני העלייה וה-8 ממוקמים ברביע ומושפעים מכוכבי לכת אכזריים, מעיד על אחריות למוות עקב מחלה.
 • מערכת היחסים בין האדונים של הבתים ה-6, ה-8 וה-12 מעידה על מוות בבית אבות, מקלט וסנטוריום עקב מחלה ממושכת.
 • אם יופיטר קשור לבית 8 ומושפע מכוכבי לכת מרושעים, מצביעים על מוות מהרעלת דם, סרטן, בעיות כבד או דלקת בריאות.
 • שבתאי בבית 8 מציין חיים ארוכים אך מציין מוות איטי ומתמשך, אם הוא לא במזל שלו.
 • אורנוס הקשור לבית 8 מצביע על מוות ממחלה חשוכת מרפא או שהחולה עלול למות עקב אבחנה שגויה.
 • נפטון הקשור לבית 8 מעיד על מוות לאחר שהיה במצב של תרדמת או חוסר הכרה עקב מנת יתר של תרופות או אלרגיה.

על ידי

GEETA JHA [SPIRITUAL HEALER]

הוֹדוּ

[ad_2]

Source by Geeta Jha

Leave a Reply

Your email address will not be published.