By | November 7, 2021

[ad_1]

האם ייעוץ עם מגידי עתידות, הורוסקופים ומדיומים אינו מזיק?

לא זה לא. פעילויות כאלה מסתכמות בפולחן שדים.

יהוה אלוהים אוסר בתוקף על אנשים להיות מדיומים ומדיומים ואוסר על אנשים להתייעץ עם כאלה, כפי שמראים הכתובים הבאים:

“לא יימצא עמך מי שעושה את בנו או בתו לעבור באש, מי שעושה חיזוי, מכשף או מכשף, או מכשף או מקסים, או יועץ עם מוכר. רוּחַ [a medium], או קוסם, או נקמני. כי כל העושה את הדברים תועבה ליהוה.” (דברים יח 10-12, WEB)

“אל תפנה אל המדומים ולא אל הקוסמים אל תחפש אותם לטמא בהם אני יהוה אלוהיך.” (ויקרא יט 31)

תחת ברית פסיפס היו אמורים להרוג מתווכים, מגידי עתידות וחוזים (ויקרא כ’:27). תחת הברית החדשה לנוצרים, אף אדם כזה לא ייכנס למלכות אלוהים, ומכאן שהם מיועדים לעונש מוות נצחי (גלטים ה’:19-21; ההתגלות כ”א:8).

מדוע אוסר יהוה על פעולות עתידות וכדומה? כי כוחות הנפש אינם מאלוהים אלא מהשדים. לאחר שהשליח פאולוס גירש שד ממספר עתידות, היא לא יכלה עוד לתת קריאות:

“קרה, כשהלכנו לתפילה, שפגשה אותנו ילדה מסוימת בעלת רוח עתידות, שהביאה לאדוניה רווח רב על ידי חיזוי עתידות. בעקבות פאולוס ואנחנו, היא צעקה, ‘הגברים האלה הם משרתים של הרוב. אלוהים עליון, המכריז לנו דרך ישועה!’ היא עשתה זאת ימים רבים. אבל פול, שהתעצבן מאוד, פנה ואמר לרוח: ‘אני מצווה אותך בשם ישוע המשיח לצאת ממנה!’ יצאה באותה שעה ממש. אך כאשר ראו אדוניה כי נעלמה התקווה לרווחם, תפסו את פאולוס וסילאס, וגררו אותם אל השוק לפני השליטים.” (מעשי השליחים טז:16-19)

רבים אינם מודעים לכך שכוחות על טבעיים, כגון חיזוי אירועים עתידיים וריפוי אנרגטי, אינם ניתנים על ידי אלוהים ואינם אלוהיים. אבל מקטע זה במעשי השליחים טז ואחרים בתנ”ך, אנו רואים שהמקור ליכולות על טבעיות כאלה הוא השטן, שכן “השטן מתחזה למלאך האור. אין זה דבר גדול אם כן אם גם משרתיו יתחפשו למשרתי צדקה. , שסופם יהיה לפי מעשיהם”. (2 קורינתיים י”א:14-15) זו הסיבה שיהוה מזהיר אותנו להתרחק מלהתאמן בכוחות אלה. יתרה מכך, אין לנו צורך בכוחות כאלה, שכן כל אדם אשר נותן אמון בישוע יוכל להתחבר באופן אישי לאלוהים, מבלי להזדקק למתווך, מלבד ישוע, בנו של אלוהים; ישוע הוא המתווך היחיד שאנחנו צריכים.

ישוע אמר במפורש, “לא כל מי שאומר לי ‘אדוני, אדוני’ יכנס למלכות השמים, אלא מי שעושה את רצון אבי שבשמיים.” (מתי ז’:21) לפיכך, אם ברצוננו לשקף את טובו של אלוהים, עלינו לעשות את רצונו של אלוהים כמיטב יכולתנו. אָמַר יְהוָה, קְדוֹשִׁים תִּהְיוּ, כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. (ויקרא יט:2) אז אם אנו רוצים לשרת אותו ולשקף את טובו, עלינו להיות קדושים, והדרך להיות קדושים היא לעשות מה שהוא אומר ולהתאים לאמות המידה שלו, לא לסטנדרטים שלנו.

[ad_2]

Source by Dr. Shirley Cheng

Leave a Reply

Your email address will not be published.